آموزش ویژوالهای Power BI از نوع Custom visual ویژوال Radar Chart by MAQ Software

آموزش ویژوالهای Power BI از نوع Custom visual (شماره2): ویژوال Radar Chart by MAQ Software

مقدمه ای در مورد ویژوال Radar Chart جهت دانلود فایل نمونه Power BI و فایل اکسل مرتبط با مقاله فرم انتهای مقاله را تکمیل نمایید. در این مقاله از بین Custom Visualهای نرم افزار Power BI به بررسی ویژوال Radar Chart by MAQ Software می پردازیم. ابتدا وارد آدرس زیر شده و Custom Visual ذکر …

آموزش ویژوالهای Power BI از نوع Custom visual (شماره2): ویژوال Radar Chart by MAQ Software ادامه مطلب »»