تمرینات تکمیلی (Task استخدامی)

تمرین Power BI

تمرین Power BI: شماره 2 تکمیلی (متوسط)

Task شماره 2 آمادگی استخدام به عنوان کارشناس هوش تجاری (تمرین Power BI) توضیح: دو نوع تمرین در اختیار دانشجویان دوره های هوش تجاری مهندس ایمن پور قرار می گیرد،  1- تمرینات با عنوان “تمرین دوره”  که مشخصا در طول دوره باید انجام شود. 2- تمرینات با عنوان “تمرین تکمیلی” که مربوط به پایان دوره …

تمرین Power BI: شماره 2 تکمیلی (متوسط) ادامه مطلب »»

تمرین Power BI

تمرین Power BI: شماره 1 تکمیلی (ساده)

Task شماره 1 آمادگی استخدام به عنوان کارشناس هوش تجاری (تمرین Power BI) توضیح: دو نوع تمرین در اختیار دانشجویان دوره های هوش تجاری مهندس ایمن پور قرار می گیرد، 1- تمرینات با عنوان “تمرین دوره”  که مشخصا در طول دوره باید انجام شود.2- تمرینات با عنوان “تمرین تکمیلی” که مربوط به پایان دوره و ایجاد …

تمرین Power BI: شماره 1 تکمیلی (ساده) ادامه مطلب »»

اسکرول به بالا