آموزش ویژوالهای Power BI از نوع Custom visual (شماره9): ویژوال Box and Whisker chart by MAQ Software

آموزش ویژوالهای Power BI ویژوال Box and Whisker

در این مقاله از بین Custom Visual های نرم افزار Power BIبه بررسی نمودار Box and Whisker می‌پردازیم. ابتدا با استفاده از لینک زیر ویژوال مورد نظرمان و گزینه Download Sample را انتخاب می‌کنیم.

https://appsource.microsoft.com/en-us/product/power-bi-visuals/WA104381351?tab=Overview

نمودار Box and Whisker در نمودار جعبه سنتی گسترش می‌یابد و به شما این امکان را می‌دهد به سرعت توزیع داده‌ها را در چندین مجموعه داده مقایسه کنید.

کادرهای رنگی توزیع نقاط داده خاص (Value) را در یک متریک مشخص (Axis) نشان می‌دهند که به طور پیش‌فرض در محور عمودی ظاهر می‌شود. می‌توانید به دسته‌های خاصی از معیارها (محور I و دسته دوم) توجه کنید. سبیل ها و جعبه با حداقل، حداکثر و نقاط داده میانه شما تعیین می شوند.

اطلاعات اولیه در مورد نمودار Box and Whisker

Lower whisker: پایین‌ترین نقطه در داده‌های شما، به استثنای موارد پرت. به طور پیش فرض، نمودار جعبه و ویسکر از حداقل و حداکثر مقادیر برای ویسکرها استفاده می کند. می‌توانید این را به‌روزرسانی کنید تا مقادیر دیگر را از پنجره Format منعکس کند. به طور پیش فرض، 25 درصد از نقاط داده شما بین ویسکر پایین و چارک 1 قرار می گیرد.

Quartile1 (Q1): میانه نیمه پایینی مجموعه داده. به طور پیش فرض، 25 درصد از نقاط داده شما بین ویسکر بالایی و چارک 1 قرار می گیرد.

Median: مقدار میانی مجموعه داده. به طور پیش فرض، نمودار جعبه و ویسکر شامل رسانه می شود. می‌توانید از پنجره Format، میانه یا انحصاری آن را سفارشی کنید. به طور پیش فرض، 25 درصد از نقاط داده شما بین چارک 1 و میانه قرار می گیرند.

Quartile3 (Q3): میانه نیمه بالایی مجموعه داده. به طور پیش فرض، 25 درصد از نقاط داده شما بین میانه و چارک 3 قرار می گیرند.

Upper whisker: بالاترین نقطه در داده‌های شما، بدون در نظر گرفتن موارد پرت. به طور پیش فرض، نمودار جعبه و ویسکر از حداقل و حداکثر مقادیر برای ویسکرها استفاده می کند. می‌توانید این را به‌روزرسانی کنید تا مقادیر دیگر را از پنجره Format منعکس کند. به طور پیش فرض، 25 درصد از نقاط داده شما بین چارک 3 ویسکر بالایی قرار می گیرد.

Interquartile range (IQR): تفاوت بین چارک 3 و چارک 1 (Q3 منهای Q1).

Mean: میانگین

Outliers: ریزش ها را در خارج از سبیل های بالا و پایین مشخص کنید. به‌طور پیش‌فرض، داده‌های شما دارای نقاط پرت نخواهند بود، زیرا Box and Whisker Chart از حداکثر و حداقل مقادیر داده برای ویسکرهای خود استفاده می‌کند. اگر مقادیر whisker را از قسمت Format به روز کنید، داده های شما ممکن است دارای مقادیر پرت باشند. شما می توانید انتخاب کنید که این “on” یا “off” را از پنجره Format تغییر دهید.

Dots: نقطه‌ها نقاط داده‌ای را نشان می‌دهند که برای ساختن نمودار استفاده می‌شوند (یعنی داده‌های وارد شده در “Axis”. نقاط، مانند بقیه نمودار، بسیار قابل تنظیم هستند. می‌توانید حداکثر و حداقل اندازه، رنگ و شفافیت آنها را سفارشی کنید. همچنین می‌توانید اندازه آنها را بر اساس یک معیار خاص (با استفاده از داده‌های وارد شده در “Dots Size”) تغییر دهید یا آنها را بر اساس یک معیار خاص کد رنگ کنید (با استفاده از داده‌های وارد شده در “Legend”).

محدودیت فیلدهای داده

Axis : 1 ستون (باید متنی باشد)

Axis category I : 1 ستون (باید متنی باشد)

Axis category II : 1ستون (باید متنی باشد)

Value : 1 ستون (باید عددی باشد)

Dots size : 1 ستون (باید عددی باشد)

Legend : 1 ستون (می تواند متنی یا عددی باشد)

Tooltips: 1-4 ستون (باید عددی باشد)

نحوه استفاده از ویژوال Box and Whisker

پس از اضافه کردن ویژوال، در قسمت Visualizations و Build Visual آیکونی ظاهر می‌شود و با کلیک روی آن میتوان از آن ویژوال استفاده کرد.

Build Visual

اگر ویژوال را انتخاب کنیم در صفحه نمایش داده می‌شود و در سمت راست قسمت Visualizations و در زیرقسمت Build Visual موارد زیر را مشاهده خواهیم کرد:

با استفاده از یک مثال به بررسی بیشتر می‌پردازیم. داده‌ی مثال شامل ستون‌های زیر است:

داده زمانی: شامل Year ، Quarter ، Month و Day

منطقه جغرافیایی: Region

تعداد فروش‌ها: Sales

آیا تبلیغ یا پیشرفتی وجود داشته است؟ : Was there a promotion?

تعداد فروش در تبلیغ: Sales from a promotion

تعداد واحدهای فروش رفته: Units sold

برای نمایش ویژوال مقداردهی Axis و Value الزامی است. ابتدا مقدارهای زیر را به نمودار می‌دهیم.

و نمودار به شکل زیر نمایش داده می‌شود:

در واقع Axis Category I طبقه بندی سمت پایین و Axis Category II طبقه بندی سمت بالا نمودار را شامل می‌شود. محورy نمودار نیز طبق مقادیری که در Axis و Value داده شد به Monthly Sales اختصاص یافت.

در این نمودار از جعبه‌ای برای نمایش فاصله بین چارک اول و سوم استفاده می‌شود و خطی در داخل جعبه میانه (چارک دوم) را مشخص می‌کند. خطوط خارج از جعبه حداقل و حداکثر مقدار فروش ماهانه را نیز مشخص می‌نمایند.

Box and Whisker Chart گزینه های متعددی را برای نشان دادن عواملی که بر داده‌های شما تأثیر می گذارد ارائه می‌دهد. نقاط روی نمودار نشان دهنده نقاط داده فردی هستند.

می‌توانید مقداری را برای تأثیرگذاری بر اندازه نقاط (Dots Size) انتخاب کنید و تغییر اندازه نقاط را از صفحه قالب‌بندی سفارشی کنید.

همچنین می‌توانید نقاط را بر اساس معیارهای تعیین شده (Legend) رنگ آمیزی کنید و رنگ ها را از صفحه قالب بندی سفارشی کنید. همچنین می توانید اطلاعات اضافی در مورد داده های خود را در راهنمای ابزار (Tooltip) وارد کنید.

با اعمال تغییرات بالا در زیر، نمایشی از فروش ماهانه یک شرکت در سراسر اروپا، لاتام و آمریکای شمالی را مشاهده می‌کنید. نقاط بر اساس اینکه تبلیغاتی وجود داشته است یا نه، کد رنگی دارند ( اگر تبلیغ وجود داشته رنگ سبز و در غیراینصورت رنگ صورتی) و بر اساس میزان درآمد حاصل از آن تبلیغ، اندازه تعیین می‌شوند. اگر ماوس را روی نقطه ها نگه دارید، اطلاعاتی در یک ماه خاص را مشاهده می‌کنید، از جمله اطلاعاتی درباره تعداد واحدهای فروخته شده در آن ماه.

Format Visual

Visual

اکنون به بررسی جزئی بخش Format Visual که شامل گزینه‌های زیر است می‌پردازیم.

Orientation

این بخش برای تنظیم جهت نمودار بوده و شامل دو گزینه افقی Horizontal و عمودی Vertical است.

در حالت پیشفرض روی Vertical قرار داشت و با تغییر آن به Horizontal تصویر زیر به دست می‌آید.

همانطور که مشاهده می‍کنید وقتی جهت را به Horizontal تغییر دادیم دو گزینه دیگر برای خوانایی بهتر نیز فعال شد.

اگر خواستید که برچسب‌ها هم به موازات نمودار قرار بگیرند میتوانید گزینه On را بردارید تا به صورت تصویز زیر نمایش داده شود.

Sorting

برای بخش‌های Axis Categry I و Axis Categry II تنطیمات مرتب سازی به صورت صعودی و نزولی وجود دارد. که در حالت پیشفرض به صورت صعودی مرتب شده است.

Box Options

Median

چارک‌ها با استفاده از میانه (نوع میانه: Inclusive، پیش‌فرض) محاسبه می‌شوند یا استثنای میانه (نوع میانه: Exclusive) آن را سفارشی کنید. اصطلاحات Median Inclusive و Median Exclusive به روش‌های مختلفی اشاره دارد که برای محاسبه میانه در آمار، به‌ویژه در موقعیت‌هایی که شامل داده‌های گروه‌بندی‌شده یا زمانی که با تعداد زوج نقاط داده سروکار داریم، استفاده می‌شود.

Median Inclusive: این روش معمولاً زمانی استفاده می شود که مجموعه داده دارای تعداد مشاهدات زوج باشد. در چنین مواردی، میانه به عنوان میانگین دو عدد میانی محاسبه می شود. به عنوان مثال، در مجموعه داده [3، 5، 7، 9]، میانه میانگین 5 و 7 است که برابر با 6 است. این رویکرد ” Inclusive” در نظر گرفته می شود زیرا شامل و میانگین دو عدد مرکزی در داده ها می شود. تنظیم.

Median Exclusive: این روش کمتر مورد استفاده قرار می گیرد و ممکن است به شیوه های مختلف در زمینه های مختلف اشاره داشته باشد. یک تفسیر این است که در یک مجموعه داده با تعداد مشاهدات زوج، به جای میانگین دو عدد میانی، روش انحصاری میانه، پایین تر از دو عدد میانی را به عنوان میانه در نظر می گیرد. با استفاده از مثال قبلی [3، 5، 7، 9]، میانگین انحصاری 5 خواهد بود. با این حال، این روش استاندارد نیست و کمتر در تجزیه و تحلیل آماری استفاده می شود.

Whisker Type

Whiskers نشان دهنده مرزهای بیرونی داده های شما است. به طور پیش‌فرض، آن‌ها بر اساس حداقل و حداکثر مقادیر داده‌های شما محاسبه می‌شوند (Whisker type: Min/Max)، اما می‌توان آن‌ها را تغییر داد تا بزرگترین عدد مجموعه داده‌ها را کوچک‌تر از 1.5 برابر محدوده چارک داخلی (Whisker type: >1.5 IQR) نشان دهد. یا مقداری معادل 1.5 برابر محدوده چارک داخلی (Whisker type: =1.5 IQR)، یا معادل یک انحراف استاندارد از داده ها (Whisker type: One standard deviation)، یا یک صدک سفارشی از داده های شما (Whisker type: Custom).

Box and Whisker Width

این بخش برای تنظیم عرض جعبه و ویسکر به کار میرود. به صورت پیشفرض روی Medium قرار دارد.

اگر روی گزینه Small و Large بگداریم به صورت تصاویر زیر تغییر میکند.

Upper and Lower Box Color

در این بخش میتوانید رنگ جعبه های بالا و پایین و میزان شفافیت آن ها را تنظیم کنید.

Outliers and Whiskers color

در این بخش رنگ داده‌های پرت و ویسکر ها را میتوانید تغییر دهید.

Whiskers Transparency

در این بخش میتوانید میزان شفافیت ویسکر ها را تنطیم کنید.

به عنوان مثال با تنظیمات زیر تصویر نمایش داده شده تغییر پیدا میکند.

Outliers

وقتی هر نوع ویسکری غیر از “Min/Max” را انتخاب می‌کنید، ممکن است نقاط داده پرت در مجموعه داده شما وجود داشته باشد. داده‌های پرت ها داده‌هایی را نشان می دهند که خارج از محدوده ویسکرهای بالا و پایین قرار می‌گیرند. می‌توانید از این بخش نقاط پرت را به «On» یا «Off» تغییر دهید.

Mean

ابتدا قابل ذکر است این بخش که برای تنظیم ظاهر میانگین داده هاست قابلیت فعال و غیرفعال بودن دارد و با زدن دکمه On میتوانید آن را غیرفعال کنید.

از بخش Mean shape میتوانید شکل متفاوتی را برای نمایش میانگین استفاده کنید.

از بخش Mean color میتوانید رنگ متفاوتی را برای نمایش میانگین استفاده کنید. از بخش Mean width میتوانید اندازه متفاوتی را برای نمایش میانگین استفاده کنید.

به عنوان مثال با تنظیمات زیر تصویر نمایش داده شده تغییر پیدا میکند.

Y-Axis

این بخش نیز قابلیت فعال و غیرفعال بودن دارد و تنظیم ظاهر محور Y را از این طریق میتوان انجام داد.

به عنوان مثال با تنظیمات زیر تصویر نمایش داده شده تغییر پیدا میکند. با تنظیم مقادیر Start و End اعدادی که در محور y قرارمیگیرند نظیم می‌شوند.

X-Axis

این بخش نیز قابلیت فعال و غیرفعال بودن دارد و تنظیم ظاهر محورX را از این طریق میتوان انجام داد. از بخش Color میتوانید رنگ، از بخش Text size اندازه متن محور x، از بخش Labels font فونت نوشتاری متن محور x، حداقل عرض را از بخش Minimum widthمیتوانید تنظیم کنید. اگر Show title را فعال کنید میتوانید تغییرات آن را نیز انجام دهید. اگر نام Tiltle را خالی بگدارید خود ستون انتخابی در بخش Axis Category II را نمایش میدهد و با نوشتن متنی دیگر تغییر میکند. رنگ و اندازه Title را از بخش Title color و Title size میتوانید تغییر دهید.

به عنوان مثال با تنظیمات زیر تصویر نمایش داده شده تغییر پیدا میکند.

Axis Category

اگر گزینه On/Off را فعال کنیم دو گروه Axis Category I و Axis Category II به صورت جدا یکی در پایین محور X یکی در بالای محور X قرار می‌گیرند ولی اگر آن را غیرفعال منیم هر دو در محور X سمت پایین قرار می‌گیرند. مشابه تنظیمات نوشتار قبلی رنگ ، اندازه و فونت را از بخش Text color ، Text size و Font family میتوانید تغییر دهید.

Background

در این قسمت رنگ اولیه و ثانویه زمینه را مشخص میتوانید مشخص کنید همچنین میزان شفافیت این رنگ ها را از طریق Background color transparency تنظیم کنید.

Tick Marks

از طریق این تنظیمات میتوانید بین لیبل های محور X یک خط جداکننده قرار دهید.

در صورتیکه این تنظیمات را غیر فعال کنیم به صورت زیر نمایش داده می‌شود.

Grid Lines

هر دو مورد Axis grid lines و Category grid lines هر دو به صورت پیشفرض فعال بودند می‌توانید میزان ضخامت و رنگ خطوط گرید را مشخص کنید. Category grid lines همان Category ticks در بخش Tick Marks می‌باشد. ( درصورت فعال یا غیرفعال کردن هر کدام دیگیری نیز به همان صورت تغییر میکند.)

Axis grid lines همان خطوطی هستند که از هر مقدار نشان داده شده در محور y به موازات محورx رسم شده اند.

در صورت غیرفعال کردن این گزینه نمودار به صورت زیر نمایش داده می‌شود.

Dots

اگر این بخش را فعال کنید نقاطی را روی نمودار (برای موارد Q1، Q2 ، Q3 و بقیه نقاط) مشاهده خواهید کرد.

از قسمت Color رنگ نقطه را می‌توانید مشخص کنید و برای داشتن Border در اطراف نقطه گزینه فعال بودن آن را انتخاب کنید. سپس رنگ Border را نیز میتوانید تعیین کنید. از طریق Max radius و Min radius میتوانید شعاع نقطه دایره‌اس شکل را کم و زیاد کنید.

Hover color برای تنطیم رنگ Border نقطه است، برای زمانی که با موس روی نقطه خاصی نگه می‌داریم به این رنگ تغییر پیدا خواهد کرد.

توضیح کامل بخش Visualتمام شد و در ادامه به شرح کامل بخش General خواهیم پرداخت.

General

Properties

این بخش شامل چهار زیر بخش Size، Position، Padding و Advanced Options می‌باشد که به صورت جزئی در ادامه بررسی خواهیم کرد.

Size

در این بخش اندازه ارتفاع و عرض نمودار قابل تغییر است و اگر تمایل داشتید این نسبت اندازه‌ها تغییری نکند گزینه Lock aspect ratio را فعال کنید.

Position

این مقادیر محل قرارگیری نمودار را نشان می‌دهد؛ در حقیقت بخش شروع نمودار یعنی مکان سمت بالا و راست نمودار را نمایش می‌دهد.

Padding

برای تنطیم فاصله نمودار با اطرافش از این تنطیمات می‌توانید استفاده کنید. با استفاده از فلش‌های رو به بالاو پایین این مقادیر را می‌توانید کم و زیاد کنید.

Title

این بخش شامل چهار زیر بخش Title، Subtitle، Divider و Spacing می‌باشد که به صورت جزئی در ادامه بررسی خواهیم کرد.

Title

در این بخش می‌توانید تنظیمات مربوط به تیتری که بالای نمودار نمایش داده می‌شود را انجام دهید. در بخش Text متن را نوشته و از بخش Heading ن.ع نوشته را انتخاب کنید. در بخش بعدی فونت را می‌توانید تغییر دهید، آن را Bold، Italic یا Underline کنید. سپس رنگ متن و رنگ پیش زمینه را تنطیم کنید. همچنین می‌توانید نوشته را چپ چین، راست چین یا وسط چین کنید.

به عنوان مثال با تنظیمات زیر تصویر نمایش داده شده تغییر پیدا میکند.

Subtitle

اگر گزینه On/Off این مورد را فعال کنید دقیقا همانند مواردی که برای Title در قسمت قبلی گفته شد عمل می‌کنید. Subtitle همان نوشته زیر Title است.

Divider

اگر این بخش را فعال کنید می‌توانید بین Title-Subtitle و نمودار یک خط جداکننده قرار دهید. رنگ و عرض خط را با گزینه های Color و Width تغییر دهید و از بین گزینه های Style یکی از موارد Solid خط ساده ، Dashed خط چین و Dotted نقطه چین را انتخاب کنید.

Spacing

در صورت فعال بودن تنظیمات قبلی از Spacing برای فاصله دادن در قسمت زیر Title و Subtitle و کل بخش Title (شامل تیتر و زیرتیتر و خط زیرشان) می‌توانید استفاده کنید.

Effects

این بخش شامل سه زیر بخش Background، Visual border و Shadow می‌باشد که به صورت جزئی در ادامه بررسی خواهیم کرد.

Background

در صورت فعال کردن(on) این گزینه در این بخش رنگ پیش زمینه نمودار و میزان شفافیت آن قابل تنظیم است.

Visual border

در صورت فعال کردن این گزینه در این قسمت کادری که اطراف ویژوال قرار میگیرد قابل تنظیم است. از قسمت Rounded corners برای انحنا دادن به گوشه های کادر ویژوال میتوانید استفاده کنید.

برای مثال طبق تنظیمات زیر نمودار زیر را مشاهده خواهیم کرد.

Shadow

در صورت فعال کردن این گزینه برا بخش اطراف ویژوال می‌توانید سایه اضافه کنید. رنگ سایه از بخش Color و بیرون کادر یا درون کادر بودن سایه از بخش Offset و مکان سایه را از بخش Position انتخاب کنید.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اسکرول به بالا