شاخصهای کسب و کار

نرخ مشارکت متعهدانه

نرخ مشارکت متعهدانه مشتری Customer Engagement Rate

تا به حال دو شاخص کلیدی عملکرد مشتری را بررسی کرده ایم،CRR و NPS.در این مقاله نرخ مشارکت متعهدانه مشتری را بررسی می کنیم.این نرخ میزان تعامل مشتری را اندازه گیری می کند. در واقع قدرت ارتباط بین مشتری و سازمان از طریق درک یا تجربه کلی مشتری از سازمان ارزیابی می شود. شرکتها با اندازه گیری نرخ مشارکت …

نرخ مشارکت متعهدانه مشتری Customer Engagement Rate ادامه مطلب »»

ارزش طول عمر مشتری یا همان CLV

ارزش طول عمر مشتری (CLV) چیست؟

در این مقاله شاخص دیگری که آن هم مربوط به مشتری است را بررسی می کنیم. از زمان ارتباط مشتری با یک شرکت، هزینه ها و درآمدهایی مربوط به آن مشتری ایجاد می شود. اگر ارزش زمانی این هزینه و درآمدها را محاسبه کنیم به ارزش طول عمر مشتری می رسیم. برای مثال ممکن با …

ارزش طول عمر مشتری (CLV) چیست؟ ادامه مطلب »»

شاخص رضایت مشتری

CSI: شاخص رضایت مشتری (CSAT)

قطعاً شاخص رضایت مشتری مشهورترین شاخص کلیدی عملکرد غیرمالی شرکتها است.در مقالات قبلی NPS و CRR را بررسی کردیم. هر دو شاخص مربوط به مشتریان بود. بدیهی است که هر چقدر میزان رضایت مشتریان بیشتر باشد احتمال وفاداری آنها نیز بیشتر شده و در نتیجه احتمال خرید مجدد این مشتریان نیز بیشتر شده و در ننهاین سود سازمان نیز بیشتر می …

CSI: شاخص رضایت مشتری (CSAT) ادامه مطلب »»

شکایت مشتری

شاخص شکایت مشتری Customer Complaint

تا به حال مقالاتی متفاوتی در مورد شاخصهای کلیدی عملکرد مشتریان مطالعه کرده ایم. شکایت مشتری باید در اسرع وقت بررسی شود. وقتی مشتری شکایت می کند که از محصول یا خدمات دریافت شده ناراضی باشد. آمار جالبی در مورد شکایت مشتریان توسط TARP در سال 1996 وجود دارد: نکته بسیار مهمی وجود دارد که تاثیر نارضایتی …

شاخص شکایت مشتری Customer Complaint ادامه مطلب »»

CRR نرخ نگهداشت و حفظ مشتریان

نرخ نگهداشت و حفظ مشتریان (CRR) چیست؟

در راستای بررسی شاخصهای کلیدی عملکرد مربوط به مشتریان و بعد از بررسی امتیاز خالص ترویج کننده یا همان NPS در مقاله این مقاله نرخ حفظ مشتری یا CRR را بررسی می کنیم. تحقیقات نشان داده است که هزینه یافتن مشتری جدید خیلی بیشتر از هزینه حفظ مشتری فعلی است زیرا: اهمیت شاخص فرد ریچفلد در کتاب خود با …

نرخ نگهداشت و حفظ مشتریان (CRR) چیست؟ ادامه مطلب »»

نسبت P/E

شاخص نسبت P/E یا همان نسبت قیمت به درآمد چیست و چه کاربردی دارد؟

نسبت قیمت به درآمد یا P/E چیست؟ در ادامه بررسی شاخصهای کلیدی عملکرد مالی به این شاخص می پردازیم. این نسبت به نوعی تعیین کننده میزان انتظارات سرمایه گذاران از سود آوری شرکتها است. نسبت قیمت به درآمد هر سهم معمولا در صنایع مختلف اعداد متفاوتی است و البته بسته به حال و روز بازار این نسبت …

شاخص نسبت P/E یا همان نسبت قیمت به درآمد چیست و چه کاربردی دارد؟ ادامه مطلب »»

اسکرول به بالا