آشنایی کلی با Power Query در Power BI Desktop

آشنایی کلی با Power Query در Power BI Desktop

آشنایی کلی با Power Query در Power BI Desktop به کمک Power bi desktop شما میتوانید به دنیای داده ها متصل شوید و گزارش های متقاعدکننده و بنیادی بسازید و نتیجه تلاشهایتان را با دیگران و کسانی که میتوانند کار شما و تلاشهای خود در راستای هوش تجاری را توسعه و گسترش دهند به اشتراک …

آشنایی کلی با Power Query در Power BI Desktop ادامه مطلب »»