Play Axis

آموزش ویژوالهای Power BI از نوع Custom visual (شماره4): ویژوال Play Axis (Dynamic Slicer)

در نرم‌افزار Power BI به‌صورت پیش‌فرض، ویژوال‌هایی وجود دارد که می‌توان از آن‌ها در ساخت گزارش‌های مختلف استفاده کرد. اما ممکن است در برخی از گزارش‌ها بخواهیم از ویژوال‌هایی استفاده کنیم که از قبل در نرم‌افزار وجود ندارد. بنابراین باید این ویژوال‌ها را ابتدا به محیط Power BI اضافه کرده، سپس از آن در گزارش …

آموزش ویژوالهای Power BI از نوع Custom visual (شماره4): ویژوال Play Axis (Dynamic Slicer) ادامه مطلب »»